CZK

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky zákazníků-spotřebitelů u společnosti ICOOLA na webových stránkách ICOOLA. Pokud nejste zákazník-spotřebitel, kontaktujte nás na icoolacz@gmail.com.

Zadáním objednávky souhlasíte, že budete vázání těmito obchodními podmínkami. Nezapomeňte si tyto obchodní podmínky pozorně přečíst, než si objednáte produkty nebo služby.

 

1. Definice

 • „ICOOLA“ označuje společnost ICOOLA (IČ / Reg. Nr: 65414667. Moskevska 1111/1c, 73601 Havirov. Czech Republic, )
 • „Vy“ označuje zákazníka objednávajícího na webových stránkách ICOOLA.
 • „Podmínky“ označují tyto obchodní podmínky.
 • „Záruka ICOOLA Warranty“ označuje komerční záruku, kterou společnost ICOOLA poskytuje ke svým telefonům.
 • „Den“ označuje pracovní den. Víkendy a státní svátky se za pracovní dny nepovažují.
 • „FMI“ označuje funkci Najít iPhone v telefonech Apple iPhone.
 • „IMEI“ označuje mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity).
   

2. Zákazník

Objednávkou na webových stránkách společnosti ICOOLA souhlasíte, že budete vázání těmito Podmínkami. Při objednávání jste povinni uvést své úplné kontaktní údaje, včetně Vašeho jména, fakturační a doručovací adresy, aktivního telefonního čísla a e-mailové adres. Nesete výhradní odpovědnost za přesnost informací, které poskytnete společnosti ICOOLA, a odpovídáte za veškeré náklady vzniklé v důsledku uvedení nesprávných kontaktních údajů.

Objednávkou na webových stránkách společnosti ICOOLA potvrzujete, že máte požadovaný zákonný věk a můžete být vázáni těmito Podmínkami a objednávat na webových stránkách společnosti ICOOLA. 

Údaje o zákaznících jsou uloženy v registru zákazníků společnosti ICOOLA a slouží k udržování a správě vztahů se zákazníky. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti ICOOLA, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti ICOOLA.

 

3. Produkty

Společnost ICOOLA prodává použité a repasované mobilní telefony. Mobilní telefony kontrolují a repasují před uvedením do prodeje odborníci společnosti ICOOLA. Společnost ICOOLA třídí mobilní telefony na základě jejich estetického stavu. Při objednávání si zvolíte požadovaný model, barvu, kapacitu paměti a kategorii stavu mobilního telefonu, který chcete zakoupit. Mobilní telefony jsou použité a byly repasovány, tudíž společnost ICOOLA nemůže zaručit zachování původního stupně odolnosti proti vodě, stříkající vodě a prachu (certifikace IP67 nebo IP68).

Při opravách a výměnách jsou používány vysoce kvalitní díly, a to včetně dílů třetích stran. Pro více informací o vašem zařízení kontaktujte náš zákaznický servis. Veškeré opravy a úpravy jsou prováděny za účelem renovace telefonu tak, aby fungoval stejně jako telefon nový.

Společnost ICOOLA také prodává příslušenství mobilních telefonů, jako jsou temperovaná skla nebo pouzdra. 

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom přesně vysvětlili atributy našich produktů, včetně jejich stavu a barev.

 

4. Ceny

Ceny produktů zahrnují v příslušných případech daň z přidané hodnoty (DPH). Použité mobilní telefony jsou často předmětem režimu zdanění ziskové přirážky.

Ceny produktů nezahrnují dodací poplatky. Dodací náklady jsou jasně uvedeny před objednáním a závisí na použitém způsobu doručení. 

Společnost ICOOLA si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě jasné a závažné chyby v ceně. To se týká případné chyby cenotvorby, kdy se cena produktu tak výrazně a jasně liší od normální cenové hladiny produktu, že se má za to, že průměrný spotřebitel příslušnou chybu chápe. 

 

5. Platba

Společnost ICOOLA přijímá následující platební metody:

 • Platební karty (kreditní, debetní)
 • PayPal

Pro nákupy prováděné prostřednictvím jejich služeb platí obchodní podmínky každého z těchto poskytovatelů plateb.  Společnost ICOOLA si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit libovolnou objednávku. Dále, v případě problémů s platbou na Vaší straně, si společnost ICOOLA vyhrazuje právo anulovat prodej a požadovat okamžité vrácení produktů.

 

6. Doručení

Aktuální seznam způsobů dopravy naleznete na webových stránkách společnosti ICOOLA. Je Vaší povinností poskytnout při objednávání společnosti ICOOLA a poskytovateli přepravy správné informace pro úspěšné doručení, jako jsou Vaše adresa a telefonní číslo ve správném formátu. 

Doba zpracování objednávky je v průměru 0–1 pracovní den po odeslání automatického potvrzení objednávky. Doba dopravy je obvykle 1–5 pracovních dnů.

Dodací lhůty jsou přibližné a závisí na poskytovateli logistiky. Cílem společnosti ICOOLA je zpracovat, pokud je to možné, všechny objednávky ve výše uvedeném rámci. Společnost ICOOLA však nenese odpovědnost za žádné zpoždění v doručení, které nemůže přiměřeně ovlivnit, například v důsledku nesprávných informací, které poskytnete při objednávání, stávek, povětrnostních podmínek, epidemií, karantény nebo nedostatku paliv, energie nebo pracovních sil pro přepravu.

V případě, že obdržíte nesprávný nebo poškozený produkt, musíte o této chybě informovat společnost ICOOLA do 72 hodin od obdržení produktů. Společnost ICOOLA si vyhrazuje právo požadovat dodatečnou platbu při vracení nesprávných nebo poškozených produktů.

 

7. Vrácení zboží

Ze zákona máte právo na vrácení zboží do 14 dnů. Společnost ICOOLA zaručuje vrácení peněz za vrácené produkty v plné výši, pokud budou všechny produkty vráceny ve stejném stavu, v jakém byly, když jste je převzali. Pokud budou produkty jakýmkoli způsobem poškozené, společnost ICOOLA Vám buď produkty vrátí, nebo u nich nabídne placenou opravu. 

Společnost ICOOLA vrátí peníze stejnou platební metodou použitou k úhradě, a to co nejdříve, nejpozději do 5 dnů od obdržení Vašich produktů. V některých případech, například během státních svátků nebo z jiných důvodů, může proces vracení peněz trvat déle. Pokud nebude společnost ICOOLA moci vrátit peníze stejnou platební metodou, která byla použita při úhradě, bude vrácení peněz provedeno alternativní metodou, která pro Vás bude přijatelná.

Než produkty odešlete do společnosti ICOOLA, jste povinni je pečlivě zabalit tak, aby byly chráněné. Produkty nám musí být zaslány na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby. Za produkty nesete odpovědnost až do jejich doručení do společnosti ICOOLA.

Pokud je funkce Najít můj iPhone v době přijetí telefonu společností ICOOLA zapnutá, může se vrácení platby zpozdit. Kromě toho si společnost ICOOLA vyhrazuje právo účtovat vám dodatečné náklady na doručení a/nebo servis. Společnost ICOOLA si vyhrazuje právo vrátit Vám telefon, pokud funkci Najít můj iPhone do jednoho (1) měsíce poté, co Vás společnost ICOOLA kontaktovala, nevypnete. V takovém případě vám společnost ICOOLA zašle zařízení zpět a platbu vám za něj nevyplatí. Pokud si telefon nevyzvednete, nepřebíráme za zařízení žádnou další odpovědnost a zařízení bude zlikvidováno.

 

8. Odpovědnost za vady

Na zakoupené zboží máte zákonnou záruku 1 rok od data dodání produktu. V případě, že u produktů objevíte závady, které existovaly v době, kdy jste produkty obdrželi, a nejsou důsledkem špatného zacházení s produkty, musíte o nich společnost ICOOLA informovat co nejdříve po jejich odhalení. K informování společnosti ICOOLA můžete použít kontaktní formulář v našem Centru nápovědy, telefon nebo chat na webových stránkách společnosti ICOOLA. Po oznámení a obdržení pokynů, jak postupovat, nám musíte zaslat v přiměřené době vadný produkt na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby.

Pokud obdržíte produkt, který není v souladu se specifikacemi, informujte nás do tří (3) dnů od obdržení produktu.

Společnost ICOOLA si vyhrazuje právo ověřit závady hlášené u produktů a na tento proces musí být vždy vyhrazeno 3–5 pracovních dnů, než dojde k případnému vrácení peněz.

 

9. Záruka ICOOLA Warranty™

Společnost ICOOLA poskytuje na všechny telefony 12-měsíční záruku ICOOLA Warranty™. Všechny zjištěné závady, na které se záruka ICOOLA Warranty™ vztahuje, budou společností ICOOLA opraveny. Tyto záruční podmínky samostatně uvádějí případy, u kterých záruka ICOOLA Warranty™ neplatí, a ty části telefonu, na které se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje. ICOOLA záruka se nevztahuje na příslušenství.

Doba platnosti záruky ICOOLA Warranty™ je 12 měsíců od data nákupu. Máte povinnost seznámit se s těmito záručními podmínkami k telefonu, než začnete telefon používat.

V naší záruce jsou zahrnuty následující služby:

 • Garantovaná rychlá oprava. Po obdržení telefonu zahájíme do 24 hodin proces opravy.
 • Náhradní zařízení. Pokud nebudeme schopni vrátit telefon do dřívějšího stavu, nahradíme ho jiným kusem stejného modelu a estetického stavu. 
 • Pokud zjistíme, že jste závadu telefonu způsobili Vy, společnost ICOOLA za ni neponese odpovědnost. K těmto případům patří například způsobení fyzického poškození telefonu, používání telefonu v rozporu s návodem nebo jiné nedbalostní jednání. Zvlášť upozorňujeme na následující:
 • Na normální opotřebení telefonu se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje.
 • Na rozbití nebo prasknutí obrazovky se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje.
 • Na závady softwaru se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje.
 • Na odstranění virů nebo jiného malwaru z telefonu se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje.
 • Na poškození telefonu zaviněné nedodržování návodu nebo související s nevhodným nebo neobvyklým používáním telefonu se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje. 
 • V případě fyzického otevření telefonu pozbude záruka ICOOLA Warranty™ platnosti.
 • Na poškození telefonu během přepravy v důsledku Vaší nedbalosti se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje. Odpovídáte za řádné zabalení telefonu pro přepravu.
 • Záruka ICOOLA Warranty™ pozbude platnosti, pokud došlo k odstranění nebo jinému narušení čitelnosti výrobního čísla telefonu nebo IMEI.
 • Na jiné nepřímé nebo čistě finanční škody způsobené rozbitím telefonu, jako je zničení nebo poškození datových souborů, se záruka ICOOLA Warranty™ nevztahuje.
 • Záruka ICOOLA Warranty™ pozbude platnosti, pokud dojde k poškození skla / tlačítka Domů / fotoaparátu / dalších funkcí v důsledku nesprávného nebo neobvyklého použití, jako je například upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.
 • Záruka ICOOLA Warranty™ pozbývá platnosti, pokud opravu telefonu zakoupeného od společnosti ICOOLA prováděl samotný zákazník nebo třetí strana bez písemného souhlasu společnosti ICOOLA.
 • Záruka ICOOLA Warranty™ pozbývá platnosti, pokud je telefon ohnutý, byl poškozen vodou nebo pokud jsou některé jeho funkce poškozené v důsledku nesprávného použití, jako je upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.

Pokud obdržíte náhradní zařízení, platnost záruky ICOOLA Warranty™ pokračuje od původního data zakoupení. Pokud během záruční lhůty prodáte telefon novému vlastníkovi, musíte o změně vlastnictví informovat společnost ICOOLA, aby také nový vlastník mohl mít nárok na záruku ICOOLA Warranty™. Prodloužení záruky není přenosné a vztahuje se pouze na Vás jako původního kupujícího.

Společnost ICOOLA si vyhrazuje účtovat dodací náklady ve výši 25 EUR v případech, kdy jste věděli nebo jste měli vědět o tom, že záruka není platná nebo je zapnutá funkce FMI. Dále si společnost ICOOLA vyhrazuje právo požádat o fotografie telefonu, než ho odešlete na záruční opravu. 

Tyto záruční podmínky se vztahují také na prodlouženou 3letou záruku. Prodloužená 3letá záruka začíná běžet od data nákupu.

 

10. Omezení odpovědnosti

Nic v těchto Podmínkách nevyloučí ani neomezí odpovědnost společnosti ICOOLA z hlediska jakékoli záležitosti, u které by bylo nezákonné, kdybychom naši odpovědnost omezili nebo vyloučili.

Produkty se prodávají tak, jak jsou. Společnost ICOOLA není odpovědná za žádné nepřímé náklady, které jsou průvodním jevem hlavní ztráty nebo poškození, například ztrátu zisku nebo ztrátu příležitosti, ani za nedodání produktů nebo neplnění našich jiných závazků podle těchto Podmínek, kde je toto neplnění důsledkem události, kterou nemůžeme přiměřeně ovlivnit, kam patří mimo jiného požár, povodeň, bouře, povstání, občanské nepokoje, válka, jaderná nehoda, teroristická činnost, stávky, epidemie nebo karanténa. Maximální odpovědnost společnosti ICOOLA vůči Vám za jakoukoli ztrátu nebo poškození vzniklé v souvislosti s Vaší objednávkou na webových stránkách společnosti ICOOLA bude omezena celkovou cenou Vaší objednávky.

Odpovědnost za vady produktu je omezena na možné vrácení kupní ceny produktu po odečtení získaných výhod.

Společnost ICOOLA neposkytuje originální nákupní doklady od původního vlastníka telefonu a není povinna tak učinit. 

Některé funkce nebo služby dostupné u telefonu prodávaných společností ICOOLA mohou vyžadovat otevření uživatelského účtu Apple (včetně nastavení Apple ID a hesla uživatele). Nesete odpovědnost za veškerou aktivitu, ke které dojde na Vašem účtu, a za zabezpečení informací o Vašem účtu, včetně hesla. Bez povolení a souhlasu majitele účtu máte zakázáno používat Apple ID, heslo nebo účet někoho jiného. Společnost ICOOLA nemůže přijmout a neponese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která je způsobena zanedbáním těchto povinností. Společnost ICOOLA neodpovídá za zapomenutá Apple ID nebo hesla. V případech, kdy společnost ICOOLA kvůli zapomenutému Apple ID nebo heslu nemůže získat přístup k telefonu kvůli opravě nebo Vám vrátit peníze, Vám bude telefon vrácen.

Pokud se vyskytnou nepředvídané problémy se skladovými zásobami z důvodů, které nelze ovlivnit, vyhrazuje si společnost ICOOLA právo zrušit prodej. V takovém případě vám bude vrácena celá částka za vaši objednávku.

Vlastnosti výrobků jsou popsány na stránce výrobku v kategorii stavu. Výběrem stavu výrobku výslovně souhlasíte s popsanými vlastnostmi.

 

11. Změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo čas od času bez předchozího upozornění změnit tyto Podmínky. Pro Vaši objednávku bude platit verze Podmínek, která byla na webových stránkách společnosti ICOOLA v době objednávky..

 

12. Platné právo a řešení sporů

Tyto Podmínky se řídí právními předpisy České republiky.. V případě stížnosti kontaktujte společnost ICOOLA na info@ICOOLA.com nebo +420 228 889 365. Pokud nejste spokojení s řešením Vaší stížnosti ze strany společnosti ICOOLA, můžete podat stížnost u místní agentury pro ochranu spotřebitelů. Nebo můžete podat stížnost na portálu Evropské unie pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

 

13. Kontaktní údaje

 • Landmark s.r.o (ICOOLA). 
 • IČ / Reg. Nr: 65414667 
 • Moskevska 1111/1c, 73601 Havirov 
 • Czech Republic
 • icoolacz@gmail.com
 • +420603437212