CZK

Zásady ochrany osobních údajů společnosti ICOOLA

1. Název registru

Registr zákazníků společnosti ICOOLA
 

2. Správce údajů

Společnost ICOOLA (dále jen „my“ nebo „ICOOLA“) zpracovává osobní údaje za účelem udržování vztahů se zákazníky, umožnění komunikace se zákazníky, plnění smluv a přímého marketingu. Kromě toho shromažďujeme analytické údaje o návštěvnících našich webových stránek. Kromě soukromých zákazníků má společnost ICOOLA firemní zákazníky a partnery, u nichž osobní údaje jejich zástupců mohou být v rámci tohoto registru zpracovávány. Údaje zástupců firemních zákazníků se používají pouze k provádění komunikace a marketingu zaměřených na uvedené společnosti.
Společnost ICOOLA se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí, a proto chceme, abyste věděli, jak vaše osobní údaje zpracováváme. Zpracování vašich osobních údajů podrobněji popíšeme níže. Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na zpracování osobních údajů prováděné společností ICOOLA jako správcem údajů.
 

3. Kontaktní údaje správce údajů:

 • Landmark s.r.o (ICOOLA). 
 • IČ / Reg. Nr: 65414667 
 • Moskevska 1111/1c, 73601 Havirov 
 • Czech Republic
 • icoolacz@gmail.com
 • +420603437212
   

4. Shromažďované údaje

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje
 • Souhlas, zákazy nebo jiné informace týkající se marketingu nebo další poskytnuté informace
 • U zástupců firemních zákazníků, organizaci, pozici a další informace týkající se vztahu s firemními zákazníky
 • IP adresa
 • Identifikátory relace prohlížeče
 • URL stopa na webových stránkách a strávený čas
 • Doba návštěvy
 • Typ a verze prohlížeče
 • Typ zařízení
 • Jméno a e-mailová adresa předplatitelů newsletteru
 • Změnový protokol pro informace důležité pro přiřazení
   

5. Zdroje údajů

Údaje získané od subjektu údajů
 

Údaje zpracovávané v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů získáváme především od samotných subjektů údajů.

Údaje shromážděné z našich webových stránek jsou uloženy na serveru během návštěvy.

Údaje lze získat také prostřednictvím jiných poskytovatelů služeb, pokud je to možné a v souladu s předpisy.
 

Soubory Cookie.
 

Používáme různé technologie pro sběr analytických dat, když uživatelé navštíví služby společnosti ICOOLA, včetně souborů cookie a technologie webového majáku.

Cookie je malý textový soubor odeslaný a uložený v počítači uživatele, který umožňuje správci webových stránek identifikovat časté návštěvníky navštěvující stránky, usnadnit návštěvníkům používání služeb společnosti ICOOLA a umožnit shromažďování souhrnných údajů o návštěvnících. Tato zpětná vazba nám pomáhá neustále zlepšovat naše služby ICOOLA a lépe sloužit našim uživatelům. Soubory cookie nepoškozují počítače nebo soubory uživatelů. Používáme je k tomu, abychom našim zákazníkům poskytovali informace a služby šité na míru jejich individuálním potřebám.

Používání souborů cookie můžete zakázat ve svém prohlížeči nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozorňoval při pokusu o instalaci souborů cookie. Následující odkazy například poskytují informace o změně předvoleb souborů cookie v některých nejpoužívanějších prohlížečích:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox

Vezměte prosím na vědomí, že některé části našich služeb ICOOLA nemusí fungovat správně, pokud jsou soubory cookie zakázány. „Webový maják“ je technologie, která umožňuje identifikaci čtenářů webových stránek a e-mailů, například tím, že identifikuje, zda byl email přečten.
 

Webové analytické služby
 

Naše služby ICOOLA využívají Google Analytics a další služby webové analýzy ke shromažďování analytických dat a zpráv o používání našich webových stránek našimi návštěvníky, abychom mohli zlepšit naše služby ICOOLA. Další informace o službě Google Analytics naleznete na webu Google Analytics. Chcete-li se odhlásit ze shromažďování údajů službou Google Analytics, stáhněte si pro svůj prohlížeč následující doplněk: Google Analytics opt-out add-on.
 

6. Účel zpracování údajů

Osobní údaje mohou být také použity pro následující účely, v souladu se zákonem a souhlasem: marketing, poskytování a dokončení služeb, vývoj a provádění zákaznických služeb, analýza a sestavování statistik, rozvoj služeb, zákaznický servis a podnikání a jakékoli jiné činnosti související s prodejem nebo službami.
 

Komunikace se zákazníky a udržování vztahů se zákazníky  
 

Osobní údaje se používají pro manipulaci, správu, udržování a rozvoj vztahů se zákazníky a komunikace mezi společností ICOOLA a jejími zákazníky. Pokud nás kontaktujete, použijeme poskytnuté informace k zodpovězení vašich dotazů, vyřešení problémů, které můžete mít, a ke zpracování vaší zprávy.
 

Marketingové účely
 

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním přímého marketingu, můžeme vám zasílat informace o aktivitách společnosti ICOOLA a další materiály přímého marketingu.   

Subjekt údajů má vždy právo zakázat nám používání osobních údajů pro přímý marketing, marketingový výzkum nebo profilování tím, že nás kontaktuje prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů nebo pomocí možnosti odhlášení poskytované v souvislosti se zprávami přímého marketingu nebo newsletterem.
 

7. Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak to vyžaduje zákon, nebo po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely.
 

8. Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Osobní údaje můžeme zpracovávat v systémech, které přenášejí informace mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Pokud Evropská komise nepovažuje úroveň ochrany údajů v cílové zemi za přiměřenou, zajistíme odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů prostřednictvím našich smluvních postupů (např. vzorové doložky Evropské komise o předávání osobních údajů do třetích zemí) nebo jiných opatření.
 

9. Příjemci osobních údajů

Informace můžeme zpřístupnit orgánům, které regulují podnikání, jako jsou regionální státní správní orgány, daňová správa, Úřad veřejného ochránce práv pro ochranu osobních údajů nebo jakákoli jiná strana vyžadovaná zákonem, a to v rozsahu popsaném v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 

Z právních důvodů
 

Osobní údaje můžeme zpřístupnit stranám mimo organizaci ICOOLA, pokud je přístup k osobním údajům přiměřeně považován za nezbytný, aby (i) byly splněny platné zákony, předpisy nebo soudní rozhodnutí; (ii) došlo k odhalení, předcházení nebo jinému řešení podvodů, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo technických problémů nebo problémů v oblasti bezpečnosti údajů; nebo (iii) byla zajištěna bezpečnost a ochrana majetku společnosti ICOOLA nebo jejích zákazníků, nebo pro účely veřejného zájmu v souladu se zákonem.
 

Autorizovaní poskytovatelé služeb
 

Osobní údaje můžeme zpřístupnit autorizovaným poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby. Naše dohody s našimi poskytovateli služeb zahrnují závazky, podle nichž se poskytovatelé služeb zavazují omezit používání osobních údajů a dodržovat alespoň standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení dat těchto zásad ochrany osobních údajů.
 

S vaším výslovným souhlasem
 

Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám mimo organizaci ICOOLA z jiných důvodů, než které byly zmíněny, pokud k tomu máme výslovný souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů má právo takový souhlas kdykoli odvolat.
 

10. Práva subjektu údajů

Právo na přístup k údajům
 

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným společností ICOOLA. Pokud si přejete, můžete nás kontaktovat, abyste zjistili, které osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem jsou tyto údaje používány.
 

Právo požadovat opravu údajů
 

Máte právo požadovat, abychom opravili nebo vyplnili nesprávné, nepřesné, neúplné, zastaralé nebo zbytečné osobní údaje, které uchováváme. Můžete aktualizovat například své kontaktní údaje nebo jiné osobní údaje tím, že nás kontaktujete.
 

Právo požadovat vymazání údajů
 

Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nebudeme mít žádný legitimní důvod k nesmazání údajů, provedeme požadované akce.
 

Právo vznést námitku a právo omezit zpracování
 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů nebo profilování, pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro přímý marketing. Máte právo požadovat, aby zpracování vašich osobních údajů bylo omezeno, pokud jsou údaje o vás mimo jiné nesprávné. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za určitých zvláštních okolností na základě konkrétních osobních okolností.
 

Právo na přenos dat z jednoho systému do druhého
 

Subjekt údajů má právo získat od nás své osobní údaje ve strukturované a široce používané formě a nezávisle předat údaje třetí straně.
 

Používání práv
 

Chcete-li využít jedno z výše uvedených práv, zašlete prosím společnosti ICOOLA poštou nebo e-mailem následující informace: jméno, adresu, telefonní číslo a kopii platného průkazu totožnosti. Můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací pro ověření identity. Můžeme odmítnout žádosti, které se opakují nepřiměřeně často, jsou přehnané nebo jsou zjevně neoprávněné.
 

11. Zabezpečení údajů

Zavedli jsme administrativní, organizační, technické a fyzické záruky na ochranu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Naše bezpečnostní opatření byla navržena tak, aby udržovala odpovídající úroveň, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost údajů.

Osobní údaje mohou zpracovávat pouze osoby, jejichž pracovní funkce je k tomu opravňují. Použití osobních údajů je chráněno příslušnými uživatelskými přihlašovacími údaji, hesly a přístupovými právy.
 

12. Podávání stížností

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů společností ICOOLA není v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.